Açıklamak / açığa vurmak

Bakınız; Duyurmak, İzah Etmek.